Stappenplan

Samenwerkingen creëren tussen overheden, bedrijven en lokale stakeholders, kan projecten versnellen en duurzame ontwikkelingen aandrijven. Door te anticiperen op het potentieel van stakeholder dialogen in een vroeg stadium en ons 5-stappenplan te volgen, kan gedeelde toegevoegde waarde gecreëerd worden.

Step 1 Identify stakeholders

Start by identifying your stakeholders involved within your project. Who affects and/or could be affected by the project? This identification can be done with, inter alia the factor C method (go to dutch website). Below you find methodes for getting in touch with local stakeholders.